İGÜMER Paydaş Görüş ve Öneri Sistemi
IGUMER Stakeholder Opinion and Suggestion System

Geri bildiriminizi IGUMER sistemini kullanarak gönderebilirsiniz. Geri bildiriminiz ilgili birim tarafından incelenerek en kısa sürede çözüp üretilip yanıtlanacaktır.

You can send your feedback to us by using IGUMER system. You will be informed as soon as possible with the result.

Yeni Başvuru / New Appeal