İGÜMER Paydaş Görüş ve Öneri Sistemi
IGUMER Stakeholder Opinion and Suggestion System

Genel Bilgi / General Information

İGÜMER “İstanbul Gelişim Üniversitesi İletişim Merkezi" ifadesinin kısaltmasıdır.

İGÜMER, İstanbul Gelişim Üniversitesi mezunu olan ya da üniversitemizde halihazırda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin, üniversite bünyesinde yer alan tüm personelimizin ve üniversite ile herhangi bir ilişkisi bulunmayan tüm bireylerin dilekçe ve bilgi edinme hakkı kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulmuş resmi bir elektronik iletişim aracıdır.

İGÜMER istek, öneri ve şikayetlerin üniversite yönetimine ve diğer ilgili birimlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırılıp cevaplanmasına aracılık eder.
İGÜMER'e yapılan tüm başvurular sadece yetkilendirilmiş ilgili personel tarafından görüntülenmekte ve takip edilmektedir.


IGUMER stands for "Istanbul Gelisim University Communication Center".

IGUMER is an official electronic communication tool created to facilitate the use of petition and right to information by all our students who are graduates of Istanbul Gelişim University or who are currently studying at our university, all our staff within the university, and all individuals who have no affiliation with the university.

IGUMER mediates the quick and easy delivery and response of requests, suggestions and complaints to the university administration and other relevant units.

Yeni Başvuru / New Appeal Başvuru Takip / Appeal Follow